KONTAKT
Ing. Jozef MILAN,
A. Kmeťa 2, 962 37 Kováčová,
Slovenská republika
mobil: +421 905 364 451
e-mail: chatajozefina@gmail.com
www.chatajozefina.sk

 

O voľných termínoch sa informujte e-mailom alebo telefonicky.

Rezervácia je platná keď ubytovateľ obdrží zálohu v dohodnutej výške (50%).
Informácie o spôsobe úhrady zálohy poskytne ubytovateľ ubytovanému e-mailom.
Zálohu treba uhradiť do 7 dní, inak rezervácia prepadá.
Zvyšok ceny sa platí pri nástupe na ubytovanie.
Záloha je nevratná. Osobám ktoré neprídu na pobyt záloha prepadá.

Vo vykurovacom období možu ubytovaní kúriť krbovými pieckami na drevo.
alebo el. konvertormi (1kWh - 0,2 € )

Ubytovaný je povinný pri ukončení prenájmu odovzdať objekt a príslušenstvo v takom technickom stave,
v akom ho prebral pri nástupe. Pokiaľ tak nevykoná, majiteľ má právo na primeranú náhradu.

Úhradou zálohy potvrdzuje ubytovaný svoj súhlas s podmienkami ubytovania.

Ubytovanie - mimosezóna a letná sezóna
Objednať možno buď celý objekt alebo min. 1 podlažie (poschodie alebo prízemie)
Celá chata 1 noc 160 €/chata/noc, 2 až 3 noci 107 €/chata/noc, 4. noc a daľšie noci 93 €/chata/noc,
prízemie (6 lôžok) min. 2 noci, 2 až 3 noci 47 €/noc, 4. noc a daľšie noci 40 €/noc,
poschodie (8 lôžok) min. 2 noci, 2 až 3 noci 62 €/noc, 4. noc a daľšie noci 54 €/noc.
Alebo pri pobyte na 4 a viac nocí - 7,30 €/os/noc.
Ubytovaní platia tiež spotrebu el. energie (1kWh - 0,2 € ).

Ubytovanie počas Silvestra - obdobie v trvaní min. 3 noci (vrátane 31.12. a 01.01)
Objednať možno len celý objekt 14 lôžok:
Cena za celý objekt (14 lôžok) - 140 € / deň (min. 3 noci)
Každý ďaľší deň - 107 € / deň
Ubytovaní platia tiež spotrebu el. energie (1kWh - 0,2 € ).