KONTAKT
Ing. Jozef MILAN,
A. Kmeťa 2, 962 37 Kováčová,
Slovenská republika
mobil: +421 905 364 451
e-mail: chatajozefina@gmail.com
www.chatajozefina.sk

O voľných termínoch sa informujte e-mailom alebo telefonicky.

Rezervácia je platná keď ubytovateľ obdrží zálohu v dohodnutej výške (50%).
Informácie o spôsobe úhrady zálohy poskytne ubytovateľ ubytovanému e-mailom.
Zálohu treba uhradiť do 7 dní, inak rezervácia prepadá.
Zvyšok ceny sa platí pri nástupe na ubytovanie.
Záloha je nevratná. Osobám ktoré neprídu na pobyt záloha prepadá.

Vo vykurovacom období možu ubytovaní kúriť krbovými pieckami na drevo,
alebo el. konvertormi (1kWh - 0,3 € ).

Ubytovaný je povinný pri ukončení prenájmu odovzdať objekt a príslušenstvo v takom stave,
v akom ho prebral pri nástupe. Pokiaľ tak nevykoná, majiteľ má právo na primeranú náhradu.

Úhradou zálohy potvrdzuje ubytovaný svoj súhlas s podmienkami ubytovania.

Ubytovanie - mimosezóna a letná sezóna
Objednať možno buď celý objekt alebo min. 1 podlažie (poschodie alebo prízemie).
Cez víkendy je možné objednať len celú chatu.
Celá chata 1 noc 200 €/chata/noc, 2 až 3 noci 150 €/chata/noc, 4 a viac nocí 130 €/chata/noc,
prízemie (6 lôžok) min. 2 noci, 2 až 3 noci 65 €/noc, 4 a viac nocí 56 €/noc,
poschodie (7 lôžok) min. 2 noci, 2 až 3 noci 85 €/noc, 4 a viac nocí 74 €/noc.
Alebo pri pobyte na 4 a viac nocí - 10 €/os/noc.
Ubytovaní platia tiež spotrebu el. energie (1kWh - 0,3 € ).

Ubytovanie počas Silvestra - obdobie v trvaní min. 3 noci
Objednať možno len celý objekt 13 lôžok:
200 € / noc (min. 3 noci)
Každá ďaľšia noc - 150 € / noc
Ubytovaní platia tiež spotrebu el. energie (1kWh - 0,3 € ).